Search

Norstedts stora engelska ordbok : CD skollicens : engelsk-svensk/svensk-engelsk.270.000 ord och fraser | 3rd edition

Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Akademiska Förlag
Language Swedish
Book type Other
Utgiven 2001-04-09
Edition 3
ISBN 9789172272262
Kategori(er) Language
 ↳ Dictionaries
Add to cart

Description

Norstedts stora engelska ordbok är Sveriges största ordbok till och från engelska. Den har blivit ett standardverk, inte minst för universitetsstudier.


Nya ord uppkommer kontinuerligt och intar sin plats i språket. Samhällets utveckling och förändring avspeglar sig i ordförrådet, och de områden där de största förändringarna sker brukar också vara högaktuella samtalsämnen i den offentliga debatten, i yrkeslivet och i privatlivet.


Det blir allt viktigare för allt fler att kunna förstå och uttrycka sig på engelska, inte minst i yrkeslivet. Då är en aktuell, tillförlitlig och innehållsrik ordbok ett nödvändigt arbetsredskap.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 5 

 5 

 7 

 7 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng