Search

Norstedts stora engelsk-svenska ordbok - Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary | 3rd edition

by Vincent Petti

Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Akademiska Förlag
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2000-08-29
Edition 3
More editions 1996/2
Pages 1553
ISBN 9789172271715
Kategori(er) Language
 ↳ Dictionaries
Add to cart

Used within following courses

Description

Tredje upplagan

Norstedts stora engelsk-svenska ordbok finns nu i sin tredje, kraftigt utökade upplaga. Den är det absolut största och mest heltäckande engelsk-svenska standardverket. I första hand är den avsedd för användare som har behov av att förstå och tolka engelska på avancerad nivå: universitetsstuderande, översättare, lärare, forskare och personer inom näringslivet.

Kärnan i ordboken är den brittiska och amerikanska engelskans allmänna ordförråd. Dessutom ges en mängd fackbetonade ord och uttryck från exempelvis näringsliv, data, EU, medicin, musik, sport, IT och teknik.

Stor uppmärksamhet ägnas åt det lediga vardagsspråket, men även högre stilarter, äldre språkbruk, slang och dialektord redovisas. Användaren får rikligt med grammatisk information, upplysningar om stilnivå och bruklighet, samt uttal till samtliga uppslagsord.Ca 135 000 ord och fraser

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 4 

 7 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng