Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Praktisk sjörätt | 1st edition

by Hugo Tiberg, Johan Schelin and Mattias Widlund

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Jure Förlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-08-22
Edition 1
More editions 2015/2, 2021/0
Pages 265
ISBN 9789172235724
Kategori(er) Law
 ↳ Admiralty law
Add to cart

Description

Praktisk sjörätt syftar till att dels ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne, dels särskilt belysa frågor som rör fartygs- och rederidrift. Innehåll: 1. Introduktion 2. Farvatten 3. Fartyget 4. Allmänt om sjösäkerhet 5. Fartygssäkerhet 6. Sjöfartsskydd 7. Miljöskydd 8. Sjöarbetsrätt 9. Befälhavaren 10. Redare och rederi 11. Redaransvar och ansvarsbegränsning 12. Kollisioner 13. Bärgning och annan räddning 14. Gemensamt haveri 15. Allmänt om sjötransportavtal 16. Avtal om styckegodstransport 17. Befraktningsavtal 18. Lastskadeansvar 19. Passagerartransport 20. Sjöförsäkring Hugo Tiberg är professor emeritus i sjörätt. Johan Schelin är docent och föreståndare för Sjörättsinstitutet vid Stockholms universitet. Mattias Widlund är jur.kand. och verksam vid Skarp Stockholm Advokatbyrå.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng