Search

Mediekultur och mediesamhälle | 3rd edition

by Jostein Gripsrud

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Bokförlaget Daidalos
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2011-05-19
Edition 3
More editions 2002/2
Pages 435
ISBN 9789171733351
Kategori(er) Media & Communication
Add to cart

Description

Massmedierna öppnar våra privata liv mot omvärlden. De ger material för tanken och de sätter känslorna i rörelse. De ingår i ekonomiska, politiska och kulturella processer och de omfattar många genrer - från reklam till nyhetsjournalistisk, från såpoperor till idrottsreferat, från politiska debatter till action-filmer.Jostein Gripsrud har skrivit en övergripande introduktion till ämnet medievetenskap. Medievetenskap är en disciplin som förenar en rad olika ämnes- och forskningstraditioner. Författaren försöker integrera dess humanistiska och samhällsvetenskapliga traditioner och ger inte minst det historiska perspektivet en viktig roll. I centrum för mediestudiet sätter författaren mediernas »texter» - det vi möter som »mediekonsumenter» - och han försöker genomgående att relatera de teoretiska perspektiv som introduceras till konkreta exempel och analyser.Mediekultur - mediesamhälle är en engagerad och engagerande bok, som inviterar läsaren till en kritisk diskussion om mediernas roll i det moderna samhället.Jostein Gripsrud är professor i medievitenskap vid Universitetet i Bergen och aktiv mediedebattör. Han har bl a utgivit The Dynasty Years: Hollywood and Critical Media Studies.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng