• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

En modern svensk ekonomisk historia | 1st edition

by Lennart Schön

Not in stock

Fakta

Publisher Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2000-05-01
Edition 1
More editions 2007/3, 2014/4
Pages 560
ISBN 9789171505279
Kategori(er) Business, Economics & Management
 ↳ Economic history
Add to cart

Description

Under slutet av 1900-talet har omvälvningar inträffat som ibland betecknats som tjänstesamhällets genombrott, ibland som den tredje industriella revolutionen kring elektroniken och ny kunskap. Denna omvandling är en del av Sveriges moderna ekonomiska historia.Mellan det sena 1700-talets svenska bondesamhälle och dagens intensiva industri- och tjänstesamhälle kan vägen tyckas lång. Då dominerade jordbruket och landsbygden och hushållet var den viktigaste arbetsenheten. Tidsperspektivet var i många avseenden kort livslängden var hälften så lång som vår och de livsmedel som producerades åt man upp under året. Samhällsförändringen var däremot så långsam att den knappt kunde skönjas.Idag är rörlighet och föränderlighet en del av livet, också på kort sikt. Men föränderligheten var inplanterad redan i slutet av 1700-talet. Skiftesrörelsen hade kommit igång och jordbrukets underklasser växte, vilket förebådade ett uppbrott ur seklers ståndssamhälle. Användningen av kol, ångkraft och maskiner blev sedan förutsättningen för industrisamhället. Alla dessa förändringar var dynamiska. De ledde vidare, grep in i varandra och blev delar av ett kumulativt förlopp med oförutsedda konsekvenser ett förlopp av tillväxt och omvandling.Detta är en bok om den svenska ekonomiska historien under två sekler. Det är en bok som ger långsiktiga perspektiv på sammanhangen och krafterna i historien, förr och nu.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 8 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng