Search

Sveriges berggrund : en geologisk skapelseberättelse | 1st edition

by Sven Åke Larson and Eva-Lena Tullborg

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Terralogica
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-09-15
Edition 1
Pages 303
ISBN 9789163791819
Kategori(er) Nature science & Tech
 ↳ Geology
Add to cart

Description

Sveriges berggrund - en geologisk skapelseberättelse berättar om hur Sverige kom till på ett sätt som inte kräver några förkunskaper. Den fyller ett tomrum i den populärvetenskapliga litteraturen om Sveriges geologiska utveckling. Mängder av tips ges till geologiska "smultronställen" med förklaringar till varför berget ser ut som det gör. Boken tar dig med på en fascinerande resa genom de sista 2,5 miljarder åren. Följ med på resan och lär dig vad du gått och trampat på!

Boken som är rikligt illustrerad innehåller tre moment: 1. Svar på några vanliga frågor om Jorden och de geologiska processerna.
2. Hur Sveriges jordskorpa (berggrund) skapades.Detta avsnitt är kronologiskt ordnat där varje tidsavsnitt inleds med en karta där det framgår vilken del av Sverige som bildades då och vilken typ av berggrund. Kartan följs av ett kort textavsnitt som beskriver vad som hände under det aktuella tidsavsnittet.I texten ges hänvisningar till exkursionslokaler du kan besöka i fält.
3. Exkursionslokalerna, drygt 100, är ordnade landskapsvis och koordinatsatta. För varje ställe berättas varför, hur och när berggrunden blev som den blev.
Boken avslutas med en ordlista samt lästips för fördjupning.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 2 

 0 

 2 

 4 

 1 

 4 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng