Search

Union och demokrati : de förenade rikena Sverige och Norge 1814-1905

by Bo Stråth

Not in stock

Fakta

Publisher Bokförlaget Nya Doxa
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2005-06-07
Pages 728
ISBN 9789157804563
Kategori(er) History & Archaeology
Add to cart

Description

Unionen mellan Sverige och Norge har i historieskrivningen ofta skildrats på ett sätt där 1905 var förprogrammerat 1814. Stiliseringen har likt ett grekiskt ödesdrama skapat hjältar, antihjältar och skurkar. Avsikten med boken är varken att skapa nya hjältar, skurkar och antihjältar eller att ge definitiva svar på de historiska tvistefrågorna. Men genom att ställa dem grävs en annan union fram ur historien än den som var född med sin egen undergång. Författaren försöker öppna ögonen för alternativen i historien, de alternativ som hela tiden fanns, men av olika anledningar aldrig förverkligades.

Unionen behandlas i boken ur tre perspektiv: 1. Sambandet mellan ekonomisk och politisk integration som blev särskilt tydligt med det protektionistiska genombrottet i Sverige mot 1880-talets slut. Liberalismens gränser blev också unionens gränser.

2. Unionens geopolitiska läge och den betydelse utrikespolitiken därmed fick samt sambandet mellan de utrikes- och inrikespolitiska frågorna.

3. En jämförelse med 2000-talets europeiska union.

Bo Stråth är sedan 1997 professor i samtidshistoria vid Europauniversitetet i Florens och var 19901996 professor i historia vid Göteborgs universitet.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng