Search

Håll koll på ditt hus | 2nd edition

by Holger Gross

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Gross Produktion AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2021-11-15
Edition 2
More editions 2021/2
Pages 112
ISBN 9789152713525
Kategori(er) Nature science & Tech
Add to cart

Description

Tanken med skriften är att den ska fungera som en hjälpredaför dig som vill lära känna ditt hus för ett tryggare, säkrareoch trivsammare boende. Varje hus är unikt. Genom att läradig lite om husets olika funktioner kan du lättare förstå olikasamband. Håll koll på ditt hus är uppdelad i tre huvudavsnitt Inventera ditt hus Viktiga funktioner Kontrollpunkter indikationer, orsaker och verkan Med hjälp av olika checklistor ochtabeller kan du hålla koll på husetoch därmed slippa råka ut för onödiga överraskningar.En del fel och brister är enklaatt åtgärda utan ytterligareutredning. Andra kan varasvårbedömda då är tankenatt du ska ta kontak med en erfaren fackman för att få råd och hjälp. Boken kan med fördel följa huset, som en servicebok följer bilen. Här gör du egna anteckningar beträffande olika förändringar av huset. Det kan t ex handla om kulörbeteckningar, färgfabrikat samt kontrolldatum och tidpunkter för olika reparations- och underhållsåtgärder. En loggbok för husägare helt enkelt!
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 2 

 9 

 4 

 3 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng