Search

Gud och det utvalda folket : Inledning till Gamla testamentet | 3rd edition

by Åke Viberg and LarsOlov Eriksson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Verbum AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2021-10-25
Edition 3
More editions 2009/2
Pages 240
ISBN 9789152638989
Kategori(er) Religion
Add to cart

Used within following courses

Description

Gud och det utvalda folket är en introduktionsbok med fokus på historiska, litterära och teologiska frågeställningar i relation till Gamla testamentets enskilda böcker och deras tillkomst. Boken ger en bakgrund till Israels historia, geografi och samhälle och de enskilda bibelböckerna presenteras var för sig. Läsaren får en religionshistorisk bakgrund och en genomgång av de olika metoder som används inom den bibelvetenskapliga forskningen. Avslutningsvis följer en presentation av hur Gamla testamentets texter tolkas i vår samtid. Boken vänder sig främst till teologistuderande, präster och pastorer. Detta är en reviderad upplaga där uppgifter har uppdaterats och aktualiserats utifrån dagens forskningsläge. 


Författare: 
LarsOlov Eriksson, teol dr, docent, lektor emeritus i exegetisk teologi
Åke Viberg, teol dr, docent, lektor i exegetisk teologi med inriktning på Gamla testamentet
Blaženka Scheuer, teol dr, universitetslektor i Gamla testamentet
Göran Eidevall, TD, prof. i Gamla testamentets exegetik
Josef Forsling, teol dr, lektor i Bibelvetenskap med inriktning på Gamla testamentet
Lina Sjöberg, teol dr, högskolelektor vid  institutionen  för genus, kultur och historia vid Södertörns högskola
Mikael Larsson, teol dr, universitetslektor i Gamla testamentets exegetik
Stig Norin, teol dr, professor emeritus i Gamla testamentets exegetik
Staffan Olofsson, teol dr, professor emeritus i Gamla testamentets exegetik
Dag Oredsson, teol dr i Gamla testamentets exegetik

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 2 

 9 

 4 

 3 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng