Search

Kritisk etnologi | 1st edition

by Barbro Blehr

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Svenska turistföreningen
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2001-03-28
Edition 1
Pages 208
ISBN 9789151838908
Kategori(er) Society & Politics
 ↳ Ethnology
Add to cart

Used within following courses

Description

Det handlar om etnologerna - de nya experterna i det mångkulturella Sverige - och deras makt och inflytande på politiken. Till dem som på 70-talet omdanade ämnet folklivsforskning till etnologi hörde Åke Daun. Kritisk etnologi är inte enbart en hyllningsbok till honom utan också en kursbok och en bok som utifrån praktiska exempel från olika områden beskriver var etnologin står idag. Flera bidrag knyter an till frågor om etnicitet och förvaltning av identitet i ett mångkulturellt Sverige. Två av dem handlar om kulturarvspolitik och ett om feministisk etnologi. Bokens inledning diskuterar bl.a. hur politiskt engagemang i forskningen kan samexistera med ideal om objektivitet. Författarna till boken är etnologerna Barbro Blehr (red.), Maria Bäckman och Simon Ekström, Barbro Klein, Owe Ronström, Ann Runfors och Annick Sjögren.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 2 

 2 

 4 

 8 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng