Search

Förskolans demokratifostran, 2 uppl : i ett föränderligt samhälle | 2nd edition

by Solveig Hägglund, Nina Thelander and Annica Löfdahl Hultman

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2022-04-06
Edition 2
Pages 128
ISBN 9789151107424
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Used within following courses

Description

I Sverige deltar nästan alla barn mellan ett och fem år i förskolans verksamhet. Därmed är förskolan en viktig kontaktyta mellan samhället och nya generationer medborgare. Utmaningar som hotar demokratiska värden i samhället och som därmed också påverkar förskollärarens förutsättningar att arbeta med demokratifostran, har funnits i alla tider. Därför har förskolans demokratiuppdrag aldrig varit enkelt.

Författarnas utgångspunkt är att se förskolan som en samhällsarena som påverkar och utmanar förskolans verksamhet. I boken presenteras en modell som hjälper till att överblicka och förhålla sig till händelser av särskild betydelse för förskolans demokratifostran. Hit hör förändringar i synen på barn och barnomsorg, förskjutningar i läroplanens innehåll och kamratkulturers betydelse för norm- och värdefostran i barngruppen.  Förskollärarens ansvar i förskolans demokratifostran har en central plats i boken och diskuteras kontinuerligt utifrån konkreta exempel. 

Bokens andra upplaga innehåller uppdaterade referenser och kommentarer till förskolans styrdokument.  Här presenteras aktuell forskning, och händelser i omvärlden med relevans för förskolans demokratifostran diskuteras. 

Solveig Hägglund, professor emerita i pedagogik, Annica Löfdahl Hultman, professor i pedagogiskt arbete och Nina Thelander, lektor i pedagogiskt arbete. Alla verksamma vid Karlstads universitet.
 

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 0 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng