Search

Iris Biologi 1, elevbok | 2nd edition

by Anders Henriksson and Charlotte Bosson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-05-07
Edition 2
ISBN 9789151103303
Kategori(er) Nature science & Tech
 ↳ Biology
Add to cart

Used within following courses

Description

Iris är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolan. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder görs biologin både lockande och inspirerande. Iris läromedel finns i form av tryckta elevböcker och heltäckande digitala läromedel.


Denna andra upplaga av Iris Biologi 1, elevbok är uppbyggda utifrån ämnesplanens centrala innehåll för kursen Biologi 1. Vilka delar ur det centrala innehållet som varje område behandlar framgår på områdets inledningssida. Innehållet syftar till att ge kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Det ska bidra till att utveckla förståelse för biologins betydelse i samhället. 


Varje område är i sin tur indelat i avsnitt. Efter varje avsnitt finns snabbkolls-frågor, så att dina elever snabbt skall kunna stämma av vad de kommer ihåg. I slutet på varje område finns en kortfattad sammanfattning. Sist i varje område finns dessutom Testa dig själv som består av frågor med tillhörande facit. Dessa frågor är uppdelade utifrån områdets olika avsnitt. 


Läromedlet är rikt illustrerat. Bilderna hjälper dina elever att associera och underlättar förståelsen för texterna. Många av bilderna kan dessutom fungera som diskussions-underlag. Detta är en omfattande bok som ger dina elever möjlighet att läsa, titta och träna på egen hand för att på så sätt förbättra möjligheterna att nå kursmålen.


Komplettera gärna denna tryckta bok med lärarmaterialet som du hittar i Iris Biologi 1, digitalt läromedel, lärarlicens. Här finns fördjupningsmaterial, laborationsförslag, grupp- och värderingsövningar, rollspelsunderlag och mycket mer. 


Iris Biologi 1, elevbok i korthet:
• uppbygd utifrån ämnesplanens centrala innehåll
• utvecklar förståelse för biologins betydelse i samhället
• pedagogiskt upplagd och rikt illustrerad Författarpresentation
Författare till Iris Biologi 1 är Anders Henriksson och Charlotte Bosson. Anders Henriksson har många års erfarenhet som NO-boksförfattare och som lärare i biologi. Charlotte Bosson har undervisat i många år i biologi och kemi på gymnasiet. Charlotte har även en masterexamen i biologi och erfarenhet av uppgiftskonstruktion för nationella provbanken i biologi.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 1 

 7 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng