Search

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2021-08-17
Edition 1
Pages 232
ISBN 9789147140046
Kategori(er) Nature science & Tech
 ↳ Tech
Add to cart

Description

Bygg 724 är ett undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet, som har utvecklats i samråd med Byggbranschens Yrkesnämnd BYN. Det innehåller läromedel för gymnasiet och vuxenutbildning som är anpassade till det centrala innehållet i Skolverkets kurser.

Bygg 724 är en vidareutveckling av den nuvarande serien Bygg 360 och materialet kommer att kompletteras med digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering.
I det digitala läromedelet är fakta och arbetsmaterial för de olika kurserna samlat i samma produkt, exempelvis Bygg och anläggning 1.
I en övergångsperiod finns arbetsmaterial för de nya kursböckerna i Bygg 360 Pluswebb.
Arbetsmaterialet i de digitala läromedlen består bland annat av övningsuppgifter, inlämningsuppgifter och arbetsmoment som visar hur olika arbetsmoment kan utföras.
Byggteknik, arbetsmoment, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor beskrivs i sina sammanhang.

Om författarna
Författarna i serien Bygg 724 har alla en gedigen bakgrund inom byggbranschen med speciella kunskaper inom sina områden. Många av författarna är även erfarna pedagoger inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Sverige, vilket säkerställer att läromedlen är förankrade i de krav som ställs av Skolverket.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 7 

 5 

 4 

 1 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng