Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Civilrätt | 24th edition

by Christina Ramberg, Anders Agell, Åke Malmström and Tore Sigeman

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2016-01-11
Edition 24
More editions 2014/23, 2018/25, 2020/26, 2022/27
Pages 448
ISBN 9789147112609
Kategori(er) Law
 ↳ Civil law (general)
Pedagogic & Psychology
 ↳ Social work
Komvux (adult education)
Add to cart

Description

Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten.

Läs mer
Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper:
- immaterialrätt
- fastighetsrätt
- associationsrätt
- arbetsrätt
- skadeståndsrätt
- försäkringsrätt och familjerätt.
I denna 24:e upplaga har revideringar gjorts bl.a. med anledning av ny lagstiftning om arv, avtalsvillkor, diskriminering, distansavtal, förvaltare, gode män, konsumentkrediter, konsumentköp, näringsförbud och äktenskap.
Till denna bok hör Civilrätt Övningsbok av Stefan Zetterström, som också utkommit i en ny uppdaterad upplaga.

Om författarna
C.G. Björling var bokens ursprungliga författare. Han efterträddes av Åke Malmström som efterträddes av Anders Agell. Tore Sigeman författade under 1977–2012 kapitlet om arbetsrätt. Sedan 2010 är Christina Ramberg ansvarig för revidering av boken.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng