Search

Linjär algebra - Grundkurs | 1st edition

by Paul Vaderlind and Rikard Bøgvad

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-07-14
Edition 1
Pages 344
ISBN 9789147112449
Kategori(er) Mathematics & Statistics
Add to cart

Used within following courses

Description

Denna bok erbjuder det kompletta materialet till den första kursen i linjär algebra vid universitet och tekniska högskolor. Boken behandlar matriser, determinanter, teorin för linjära ekvationssystem, vektorer, koordinatsystem, skalär och vektorprodukt, linjära avbildningar, linjer och plan i rymden samt andragradskurvor.

Läs mer
Dessa är grundläggande för all högre matematik och framför allt för alla matematiska tillämpningar i teknik, naturvetenskap och ekonomi. Boken är skriven på ett lättsamt, omsorgsfullt och utförligt sätt. Den startar med för studenten nya begrepp, som matriser och determinanter, och landar i intrikata tillämpningar av dessa i verkligheten.

Om författarna
RIKARD BØGVAD är professor och har som huvudsakliga forskningsintressen potentialteori och algebraisk geometri. Han har mångårig erfarenhet av att undervisa i linjär algebra.
PAUL VADERLIND är universitetslektor och fördjupar sig i diskret matematik. Han har skrivit ett tjugotal böcker om problemlösning och är dessutom mångårig lagledare för det svenska olympiadlaget i matematik. Båda författarna är verksamma vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 9 

 5 

 7 

 5 

 9 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng