Search

Matematikens mönster - pedagogik, praktik och pedagogiskt tänkande | 1st edition

by Anthony Furness and Lisa Björklund Boistrop

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2015-09-10
Edition 1
Pages 168
ISBN 9789147112098
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Matematikens mönster visar hur man som elev och lärare kan utforska geometri och tal genom att söka och skapa matematiska mönster. Sökandet och skapandet av matematiska mönster öppnar möjligheter att experimentera med matematiska idéer och även formulera egna. Samtidigt får matematiken en estetisk dimension.

Läs mer
Boken visar hur man kan arbeta över traditionella ämnesgränser. I boken vävs bild, historia och naturvetenskap samman till en rikt illustrerad och vacker presentation av matematiska idéer. Samtidigt görs genomgående kopplingar till matematikens kursplan i Lgr 11.
De olika kapitlen behandlar bland annat följande:
- Matematiskt tänkande under de första skolåren samt forskning om kompetens och förmågor i matematik.
- Matematikens historia. Här berörs såväl universum som talsystemet.
- Arbete med tal bland annat multiplikation, talmönster, tallinjer, talföljder, primtal och faktorer.
- Geometri, bland annat polygoner, cirkeln, polyedrar, spiraler och gyllene snittet.
Dessutom innehåller boken 15 verkstäder med många konkreta uppgifter för eget utforskande. I anslutning till varje verkstad beskrivs hur uppgifterna hänger samman med Lgr 11 och kursplanen i matematik.
Boken riktar sig främst till blivande och yrkeverksamma lärare inom området matematik och naturvetenskap.

Om författarna
Anthony Furness är författare till ett flertal böcker om matematik. Han har varit projektledare för utvecklingsprojekt för förskolan och skolan och arbetat med utställningar och tv-program om matematik.
Lisa Björklund Boistrup är forskare och lärarutbildare i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. Hon har i flera år arbetat som matematiklärare i grundskolan och har då använt Anthonys texter som inspiration.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 8 

 6 

 9 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng