Search

Idrott och hälsa | 5th edition

by Bengt Johansson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-05-08
Edition 5
More editions
Pages 223
ISBN 9789147107803
Kategori(er) Sports, leisures & hobbies
Add to cart

Description

"Vi kan alla bli vår egen personliga tränare samtidigt som vardagsmotion och sunda vanor räcker långt."
Det är det budskap som författaren Bengt Johansson vill förmedla till läsarna av Idrott och hälsa. Boken ger grundläggande kunskaper om hur kroppen fungerar i vila, arbete och träning och vad man själv kan göra för att må så bra som möjligt.
Varje kapitel inleds med en uppgift som leder till reflektion och diskussion. Det finns också uppgifter att fundera kring insprängda i texten. Kapitlen avslutas med olika sorters övningar och en sammanfattning.
Idrott och hälsa är skriven för kurserna Idrott och hälsa 1 och 2 på gymnasiet.

Läs mer
Utmärkande drag
- Anpassad språknivå
- Grundläggande ämneskunskaper
- Frågeställningar inleder kapitlen
- Sammanfattningar och uppgifter avslutar kapitlen
Baskunskaper för alla
Idrott och hälsa ger grundläggande kunskaper om hur kroppen fungerar i vila, arbete och träning samt vad man själv kan göra för att må så bra som möjligt. Viktiga områden är därför bland annat kostvanor, ergonomi, stresshantering och mental träning. Texten ger även praktiska råd inom områden som hur man bör lägga upp sin träning, friluftsliv, livräddning och första hjälpen.
Genom att boken har ett tydligt upplägg och en lättläst text passar den de flesta elever. Varje kapitel inleds med en uppgift som kan användas för att inleda arbetsområdet med en allmän diskussion eller för att eleverna ska tänka efter själva. I slutet på varje kapitel finns det en sammanfattning i punktform.
Uppgifter
Det finns flera olika sorters uppgifter. Förutom en inledande uppgift till respektive kapitel finns det uppgifter insprängda i texten som eleverna kan fundera över. I slutet på varje kapitel finns också dels diskussionsuppgifter, dels uppgifter som man antingen kan lösa med hjälp av boken eller som är mer i form av övningar eller ställningstagande.
Arbetsområden
Viktiga områden är förutom träningslära bland annat ergonomi och hur man hanterar stress. Nyskrivna avsnitt är till exempel mental träning och det nya kapitlet rörelse till musik. Läsaren får också praktiska råd inom områden som friluftsliv samt livräddningen och första hjälpen. Dessutom finns ett kapitel om spelreglerna inom ett antal olika idrotter och ett kapitel om kroppen.
Idrott och hälsa är skriven för kurserna Idrott och hälsa 1 och 2.
Innehåll:
• Idrott och hälsa
• Ohälsa
• Träningslära
• Sjukdom och skada – när kan man träna?
• Stresshantering och mental träning
• Rörelse till musik
• Idrott då och nu
• Friluftsliv
• Livräddning och första hjälpen
• Ergonomi
• Spel och regler
• Kroppen
Lärarhandledning (nedladdningsbar)
Utmärkande drag
- Uppgifterna är konstruerade utifrån kunskapskraven
- Utgår från elevernas egna erfarenheter
- Tydlig uppdelning efter kurs 1 respektive 2
- Kopierbara uppgifter och övningar
Den nya lärarhandledningen i idrott och hälsa följer upplägget i läroboken Idrott och hälsa. Här finns skräddarsydda uppgifter för var och ett av lärobokens kapitel. För att underlätta elevens kunskapsinsamling finns instuderingsfrågor som är kopplade till texten i boken. Till dessa uppgifter finns facit. Dessutom finns olika praktiska uppgifter och övningar. Syftet med dessa är att knyta samman teori och praktik.
Gruppering efter kurs 1 och 2
Uppgifterna behandlar kursernas centrala innehåll och är grupperade utifrån användningsområde:
- Uppgifter som endast inriktar sig mot kursen Idrott och hälsa 1
- Uppgifter som endast inriktar sig mot kursen Idrott och hälsa 2
- Uppgifter som kan användas i båda kurserna.
Utgår från eleverna
Som en röd tråd genom lärarhandledningen löper syftet att få eleverna att börja fundera över den egna livsstilen. Därför utgår uppgifterna och övningar ofta från elevernas egna erfarenheter.
Bedömnings- och planeringsförslag
För att underlätta bedömningen av uppgifterna finns i varje kapitel ett urval av betygskriterierna.
Lärarhandledningen avslutas med planeringsförslag för kurserna idrott och hälsa 1 och idrott och hälsa 2.

Om författarna
Bengt Johansson har mångårig erfarenhet från idrottsundervisning på gymnasiet och idrottsfolkhögskolor samt inom idrottsrörelsen. Han har också skrivit läroböcker om natur och friluftsliv, ledarskap och specialidrott.
Mikael Gardestrand Bengtsson är författare till Lärarhandledningen till Idrott och hälsa.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 9 

 7 

 4 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng