Search

E2000 Combi Fek 1-2/Entreprenörskap & företagande Lärarhandledning med DVD | 1st edition

by Jan-Olof Andersson, Rolf Jansson, Cege Ekström, Jöran Enqvist, Marie Asserlind, Anna Hjalmarsson, Per Hörberg and Louise Kruse

Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Spiral
Utgiven 2013-01-11
Edition 1
Pages 434
ISBN 9789147106066
Kategori(er)
Add to cart

Description

Läromedlet ger bra inblick i verklighetens småföretagande och många tillämpningar inom ekonomi och företagande. Söker du ett läromedelspaket som fungerar i både ämnet företagsekonomi och i entreprenörskap och företagande så passar E2000 Combi Företagsekonomi 1-2 bra.
E2000 Combi Företagsekonomi ersätts under 2016 och 2017 av E3000 Företagsekonomi.

Läs mer
Utmärkande drag
- Lämplig för dig som vill ha ett läromedel till flera kurser
- Rikligt med uppgifter i stigande svårighetsgrad
- Intresseväckande exempel och företagsreportage från olika branscher
- Praktikfall som integrerar kunskaperna och sätter dem i sitt sammanhang
- Projekt som utvecklar nytänkande och social kompetens samt förstärker kunskaper och färdigheter
- Interaktiva övningar på dvd och på webben
- Elevlicens till Visma SPCS ekonomiprogram
E2000 Combi 1-2
- E2000 Combi 1: Företagsekonomi 1
- E2000 Combi 2: Företagsekonomi 2 (1 – 2), Entreprenörskap och företagande
E2000 Combi 1 respektive 2 består av faktabok, problembok med dvd, lösningsbok, lärarhandledning med dvd och interaktiva övningar via www.liber.se.
Combi 1
- Ekonomi – att hantera resurser
- Affärsidé och affärsplan
- Produkt och varumärke
- Skaffa resurser och kapital
- Anställda och ledare
- Resultat och budget
- Registrera företaget
- Betala skatter och avgifter
- Sätt rätt pris
- Marknadsföring
- Aktivitetsplanering
- Bokföringens grunder
- Bokslut
- Att arbeta med projekt
- Sveriges näringsliv - en historisk översikt
Combi 2
- Driva företag - grunder och repetition
- Organisation och ledarskap
- Kalkylering
- Marknadsföring
- Redovisning och bokslut
- Att arbeta med projekt
Boken inleds med ett introducerande avsnitt: Företaget i världen - hänsyn och lönsamhet. Här sätts fokus på miljö, hållbar utveckling och företagets etiska ansvar - något som genomsyrar hela materialet.
E2000 Combi är även lämpad för självstudier och distansstudier.
Flexibel
E2000 Combi 2 tar vid där 1 slutar. I bokens inledande block finns inbyggd en minikurs i företagsekonomi 1, som även kan användas för repetition om man läst företagsekonomi 1 eller motsvarande tidigare.
Interaktiva övningar på dvd/online
Elev-dvd:n innehåller interaktiva och självrättande övningar (t.ex. repetitionsuppgifter, konterings- och bokföringsövningar och handelsräkning), olika blanketter och dokument för att upprätta affärsplaner, excelfiler för budgetering, filmer från olika företag och organisationer kopplade till övningsuppgifter, reklamfilmer för kritisk granskning samt filmade intervjuer med olika entreprenörer. Innehållet på elev-cd:n finns även online på E2000 Combis sida på www.liber.se.

Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram? Kontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser, läs mer på https://vismaspcs.se

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 0 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng