Search

Svensk flora: Fanerogamer och kärlkryptogamer | 29th edition

by Thorgny Krok, Sigfrid Almquist, Lena Jonsell and Bengt Jonsell

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2013-01-17
Edition 29
Pages 592
ISBN 9789147100590
Kategori(er) Nature science & Tech
 ↳ Biology
Add to cart

Description

Svensk flora av Krok & Almquist är en klassisk bok inom botaniken och ett oundgängligt verktyg för identifiering av växter i Sverige. Första upplagan kom ut redan 1883. Från och med den tjugosjätte upplagan har böckerna bearbetats under redaktion av Lena och Bengt Jonsell.

Om författarna
Lena och Bengt Jonsell är f.d lektor respektive professor i botanik vid Uppsala universitet.

Recensioner
"Den klassiska svenska floran i fickformat, för såväl fackbotanister som avancerade amatörer, för bestämning av landets samtliga kärlväxtarter. Största delen upptas av korta artbeskrivningar med tonvikt på skiljekaraktärer och uppgfter om förekomst. [...] Den största förändringen jämfört med föregående upplaga är att ordningsföljden på, och inledningen av familjer följer ya molekylära forskningsresultat, annars bara smärre justeringar. För artbestämning är 26:e-28:e upplagorna ungefär lika användbara. Register över svenska och vetenskapliga artnamn finns." - BTJ häfte 13106263 Lektör Sven Fransén

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 2 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng