Search

Övningsboken till civilrätt | 3rd edition

by Stefan Zetterström

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-01-12
Edition 3
More editions 2010/2, 2014/4, 2016/5, 2018/6
Pages 280
ISBN 9789147097623
Kategori(er) Law
 ↳ Civil law (general)
Add to cart

Used within following courses

Description

Med mer än 750 frågor – inklusive svar och lösningar – är den här övningsboken ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt, numera reviderad av Christina Ramberg. Boken är till för både studenten och läraren. Ytterligare inlärningsstöd ges genom ett antal övningstentor och korsord.

Köp både Civilrätt och Övningsboken till Civilrätt till paketpris. Paketet innehåller Civilrätt av Agell & Malmström och Övningsboken till Civilrätt av Stefan Zetterström.

Läs mer
Till sin struktur bygger frågedelen på samma avsnittsindelning som huvudboken. Kortsvarsfrågorna syftar främst till att studenten ska lära sig olika begrepp, deras innebörd och betydelse. De problemorienterade frågorna är i huvudsak utformade som hypotetiska fall, vilka resulterar i olika rättsliga konflikter som studenten ställs inför. Svaren till frågorna baseras på Civilrätt och aktuell författningstext – det krävs inga andra kunskapskällor.

Övningsboken till Civilrätt följer såväl upplägg som omarbetningar av Civilrätt.

Om författarna
Stefan Zetterström är jur. kand. och universitetsadjunkt i civilrätt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Han har tidigare gett ut flera läroböcker.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng