Search

Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet | 1st edition

by Anders Stenlund, Thomas Bull, Lena Olsen, Jens Forzelius, Carl-Martin Gölstam, Anna Hammarén, Magnus Larsson and Tord Pettersson

Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-04-29
Edition 1
Pages 424
ISBN 9789147096985
Kategori(er) Law
Add to cart

Description

Kommunikationsrätt hjälper dig att navigera i det nya medielandskapet. Författarna anlägger ett juridiskt perspektiv på kommunikationen av elektroniska meddelanden mellan parter. Ett antal rättsområden beaktas, såsom konstitutionell rätt, lagen om elektronisk kommunikation, radio och tv-lagen, upphovsrätt, marknadsförings- och konkurrensrätt, personuppgiftslagen samt regler rörande konsumentskydd och avtalsrelaterade regler inom såväl civil- som näringsrätt.

Läs mer
Idag befinner vi oss i ett helt annat medielandskap än för bara tio år sedan . Elektroniken har förändrat formerna för kommunikation i grunden. Via internet, tv, radio och mobiltelefoni överförs kommersiella och icke-kommersiella budskap på ett nytt sätt. Näten utvecklas, tjänster som går ut i sändning av signaler diversifieras och marknaderna flyter samman. En hel arsenal av nya elektroniska produkter och tekniker måste införskaffas och hanteras.
Du får i boken svar på följande frågor:
- Vilka lagar och regler gäller i denna djungel?
- Vilka myndigheter är aktiva på området, och hur sker tillsynen av företagen och deras sändningar?
- Vilka rättigheter och skyldigheter har man?
- Vilka sanktioner finns?
- Hur skyddas konsumenter och andra mottagare?

Om författarna
Författare är prof. Lena Olsen (projektledare), prof. Thomas Bull, advokat Jens Forzelius, jur.dr Carl-Martin Gölstam, jur. dr Anna Hammarén, GD Magnus Larsson, rådman Tord Pettersson, direktör Anders Stenlund

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 2 

 4 

 0 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng