Search

EU och välfärdens Europa : Familj - arbetsmarknad - migration | 1st edition

by Linda Berg and Andrea Spehar

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2011-05-30
Edition 1
Pages 290
ISBN 9789147094905
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Used within following courses

Description

På vilket sätt utmanas de europeiska välfärdsstaterna av EU-samarbetet? Hur påverkas ländernas välfärdspolitik av den demografiska krisen och den ekonomiska globaliseringen? Kommer vi i framtiden att få en gemensam europeisk välfärdspolitik?

Läs mer
I den här boken belyses viktiga skillnader i nationella välfärdssystem runt om i Europa och hur förutsättningarna för en gemensam europeisk välfärdspolitik ser ut. Ett grundläggande problem är det faktum att välfärdspolitiken i huvudsak är nationell och bara delvis samordnad inom EU, medan marknadsintegrationen – med dess konsekvenser för medborgarnas välfärd – utvecklas snabbt på EU-nivå.
Boken innehåller:
• en översikt över Europas välfärdsutmaningar och en introduktion till EU:s roll, uppbyggnad och funktionssätt
• fokus på tre centrala välfärdsområden: familj, arbetsmarknad och migration
• faktarutor med fördjupade resonemang om relevant teoribildning och viktiga händelser i EU:s utveckling
• rikligt med illustrerande tabeller och förklarande figurer
• diskussionsfrågor som avslutar varje kapitel
Boken är lämplig på kurser som behandlar EU och välfärdsfrågor inom samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskolor. Med sitt fokus på välfärden är den också av intresse för tjänstemän och beslutsfattare inom den sociala sektorn.

Om författarna
Redaktörerna Linda Berg och Andrea Spehar är båda fil dr, forskare och lärare vid Centrum för Europaforskning (CERGU) och statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. De belönades 2010 med Göteborgs universitets pedagogiska lagpris för utvecklandet av kursen ”Praktisk EU-kunskap”.
Övriga medverkande: Mattias Bengtsson, Helena Johansson, Linda Lane, Bengt Larsson och Kristina Lovén Seldén.

Recensioner
"Boken börjar med frågan om vad EU är, maktindelningar, flernivåsystem och konsensussträvanden. Den innehåller nationella exempel, begreppsförklaringar, faktarutor, överskådliga diagram, tabeller och slutar med en genomgång av de steg som har tagits och de hinder som ligger framför oss. Markeringar och diskussionsfrågor underlättar inlärningen. Register, litteraturkällor och de välgjorda webbtipsen över europeiska rapporter och databaser gör detta till en mönstergill studiehandbok - för fler än studenter." BTJ Häftepos 11118108, Lektör Kaj Fölster

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 5 

 5 

 7 

 6 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng