Search

Byråkrati : – teoretiker, kritiker och försvarare | 1st edition

by Alexander Styhre

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2009-02-17
Edition 1
More editions
Pages 236
ISBN 9789147089161
Kategori(er) Business, Economics & Management
Society & Politics
 ↳ Public Administration
Add to cart

Used within following courses

Description

Byråkratin är den vanligaste organisationsformen i vårt samhälle. Det är också den kanske mest kritiserade. Byråkratier framställs ofta som stelbenta miljöer med ineffektiva handläggare. Med denna bok vill författaren ge en mer balanserad och rättvisande bild av den roll byråkratimodellen har haft och alltjämt har i dagens samhälle. Polemiken mellan byråkratins kritiker och försvarare är en viktig utgångspunkt i diskussionen. I boken visas också hur byråkratin har gett upphov till nya organisationsformer.

Läs mer
Inom organisationsteorin har man på senare år börjat tala om ”postbyråkratiska organisationer”. I det avslutande kapitlet behandlas framtidsutsikterna för byråkratibegreppet. Byråkrati – teoretiker, kritiker och försvarare kan ses som en allmän introduktion till begreppet byråkrati, men även till organisationsteorifältet.

Om författarna
Alexander Styhre är professor i företagsekonomi, inriktning organisation och management, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Recensioner
”Det här är en intressant bok om ett aktuellt och högst relevant men i hög grad missförstått ämne. På ett tankeväckande sätt lyckas Alexander Styhre fånga den komplexa karaktären hos begreppet byråkrati och gör en kvalificerad och kritisk granskning av både negativa och positiva perspektiv som förts fram i annan litteratur. Det är en användbar bok, både som kurslitteratur och som stimuli för intellektet.” – Jannis Kallinikos, professor, London School of Economics

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 3 

 5 

 1 

 7 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng