Search

Genus : BeGreppbart | 1st edition

by Mia Eriksson and Lucas Gottzén

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-07-01
Edition 1
Pages 128
ISBN 9789147088997
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Used within following courses

Description

Hur kan vi förstå genus i dagens samhälle? Hur skiljer sig denna förståelse från tidigare sätt att se på genus? Hur utvecklas och bibehålls femininitet och maskulinitet? Hur återskapas köns- och genusrelationer inom nära relationer, i form av sociala institutioner och i samhället i stort? Förändras genus på grund av globaliseringen?
Den här boken presenterar teorier och debatt i anslutning till begreppet genus.

Om författarna
Johanna Esseveld är professor i sociologi, verksam vid Lunds universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 8 

 7 

 2 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng