Search

Rika matematiska problem | 1st edition

by Rolf Hedrén, Kerstin Hagland and Eva Taflin

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2005-03-11
Edition 1
Pages 240
ISBN 9789147051502
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Description

Det här är en bok om hur man kan använda problemlösning i skolans matematikundervisning på olika nivåer. Hur känner man igen ett "rikt problem"? Hur anpassar man problemet till olika elevers enskilda förutsättningar? Genom kreativa exempel visar författarna hur en lämpligt upplagd problemlösning kan vara ett sätt att nå kursplanernas mål och samtidigt skapa variation och arbetsglädje.

Om författarna
Kerstin Hagland är universitetsadjunkt i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna. Rolf Hedrén är fil.dr i pedagogik med inriktning mot matematikdidaktik, fil.lic. i matematik och biträdande professor emeritus i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna. Eva Taflin är doktorand vid Umeå universitets matematiska institution, fil.lic. i matematik med matematikdidaktisk inriktning och universitetsadjunkt i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna.

Recensioner
Den 8 april 2008 tilldelades författaren Eva Taflin Skolportens stipendium för mest inspirerande avhandling. Med motiveringen:
”För att hon visar att matematik först och främst handlar om att tänka kreativt och utifrån detta har formulerat en konkret undervisningsmetod för ökat lärande och mera matteglädje.”
Med ”mest inspirerande” avsågs den doktorsavhandling som juryn tror sprider mest lust, väcker mest entusiasm och upptäckarglädje, som på bästa sätt startar, stimulerar och befruktar ett tänkande hos skolans lärare och ledare i deras yrkesutövning och som kan leda till att de faktiskt inser, förstår eller kommer på någonting som gör att de förändrar sin praktik.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 2 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng