Search

Vägar genom texten | 1st edition

by Lennart Hellspong and Per Ledin

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 1997-09-16
Edition 1
Pages 303
ISBN 9789144373010
Kategori(er) Language
 ↳ Swedish
Add to cart

Description

I den här boken analyseras olika slags brukstexter, t.ex. lagar, annonser, protokoll, broschyrer, läroböcker och nyhetsartiklar. Gemensamt för dem är deras praktiska syfte att beskriva verkligheten och styra vårt handlande i den. Det är texter som förklarar, föreläser och föreskriver, men också underhåller och berör, och som spelar en stor roll för vårt tänkande och handlande. Boken har flera syften. Ett är att läsaren ska få ut mer av sina kontakter med brukstexter förstå dem bättre, skriva dem klarare och kritisera dem med större insikt. Ett annat är att pedagogiskt presentera modern forskning och visa hur man med dess hjälp kan låta många olika sidor av en text komma till sin rätt. I första hand riktar sig boken till universitetsstuderande. Men den är också användbar för lärare i svenska inom gymnasieskolan och för alla som vill lära känna brukstexter bättre.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 4 

 3 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng