Search

Rollspel i teori och praktik | 1st edition

by Björn Nilsson and Anna-Karin Waldemarson

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 1998-03-11
Edition 1
Pages 146
ISBN 9789144272917
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Psychology
Add to cart

Used within following courses

Description

Att ”spela roll” innebär att fÃ¥ vara viktig och känna sin betydelse, att man betyder nÃ¥got för andra. Att spela roll är ocksÃ¥ att spela (sociala) roller, pröva de man har och gÃ¥ in i nya; det är en social träning och därmed en utforskning av samhället.Att spela roll innebär dessutom att vara aktiv, att göra nÃ¥got; man lÃ¥ter tanken bli handling och handlingen bli tanke. Känslan blir drivkraft till denna process där tanken slipar handlingen och den i sin tur vidgar tanken. ”Tanke, känsla och handling” stÃ¥r för en helhetssyn som betonas i boken.Rollspel är en pedagogisk metod som i sig förenar de nämnda aspekterna pÃ¥ att spela roll. Boken handlar om pedagogiska rollspel; tyngdpunkten är lagd pÃ¥ skola och utbildning men den kan ocksÃ¥ användas i folkbildning, omsorg och arbetsliv. InnehÃ¥llet passar bÃ¥de den oerfarne och den som redan ”kan” rollspel. Som ledare fÃ¥r man rÃ¥d och idéer om vad man gör före, under och efter rollspelandet och dessutom mÃ¥nga förslag till rollspel och övningar.Förutom denna praktiska inriktning sätts rollspel in i ett pedagogiskt och socialpsykologiskt sammanhang. Kunskap och pedagogik, identitet och självbild, grupper och gryppdynamik tas upp.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng