Search

Varför begår människor brott? : samhälls- och beteendevetenskapliga svar på kriminologins grundfråga | 2nd edition

by Sven-Åke Lindgren and Oskar Engdahl

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2021-07-07
Edition 2
More editions 2017/1
Pages 280
ISBN 9789144143170
Kategori(er) Society & Politics
 ↳ Criminology
Add to cart

Used within following courses

Description

Boken Varför begår människor brott? Samhälls- och beteendevetenskapliga svar på kriminologins grundfråga redogör för vår tids dominerande kriminologiska teorier. Perspektiv med sikte på följande inslag behandlas: • anomi och sociala påfrestningar • social inlärning av kriminellt beteende • social kontroll och social desorganisation • samhällsreaktionens betydelse • rationella val, rutinaktiviteter och den fysiska miljöns utformning • sociala konflikter och maktförhållanden. Varje teori presenteras i sin ursprungliga version, följt av en granskning av framgångsrika vidareutvecklingar. Besvärande invändningar uppmärksammas och frågor om teoriernas giltighet besvaras genom redogörelser och diskussion av utvärderingar som gjorts. I denna andra reviderade upplaga har exempel och referenser uppdaterats. Studier och utvärderingar som bygger på mer vederhäftiga metoder och empiriska material med bättre sammansättning har prioriterats. Begrepp som blivit alltmer betydelsefulla i nutida kriminologi presenteras och diskuteras. Hit hör exempelvis kriminellt kapital, krimmigrant, relativ deprivation, legal cynism och moralisk frånkoppling. Boken vänder sig främst till studenter på grundnivå och avancerad nivå. Men eftersom den fyller ett tomrum i den svenska utgivningen av texter som mer ingående diskuterar kriminologisk teori, har den mycket att erbjuda även doktorander och forskare i behov av en orientering på området. Boken är också lämplig för yrkesverksamma praktiker och andra grupper som behöver svar på frågan om varför människor begår brott.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 4 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng