Search

Obstetrik | 3rd edition

by Anders Larsson, Anna Karin Pettersson, Anna Sandberg Nilsson, Lina Palmér, Birgitta Essén, Angelica Lindén Hirschberg, Ove Karlsson Vestman, Maria Jönsson, Christian Munthe, Pelle Lindqvist, Mikael Norman, Niklas Juth, Anna Sandström, Elisabeth Rynning, Johan Wikström, Sanna Hagman, Ewa Axelsson, Åsa Magnusson, Ulrika Sandén, Sverker Ek, Marie Löfgren, Linda Iorizzo, Ingela Wiklund, Ylva Böttiger, Henrik Hagberg, Julius Hreinsson, Sofia Pihlsgård, Christine Rubertsson, Linda Lindström, Joy Ellis, Lina Bergman, Gunilla Ajne, Marie Blomberg, Ylva Carlsson, Michael Algovik, Mårten Alkmark, Liselott Andersson, Daniel Axelsson, Carina Bejlum, Christina Bergh, Mats Blennow, Kajsa Bohlin, Sophia Brismar Wendel, Jana Brodszki, Sebastian Brusell Gidlöf, Karin Cato, Linda Englund-Ögge, Annika Esscher, Helena Fadl, Erica Ginström Ernstad, Sofie Graner, Annelie Gutke, Stefan Hansson, Anette Hein, Andreas Herbst, Lotta Herling, Susanne Hesselman, Karin Hildén, Malin Holzmann, Jenna Huld Eysteinsdóttir, Erik Iwarsson, Martin Ivarsson, Bo Jacobsson, Ann Josefsson, Kristina Kernell, Karin Källén, Susanne Lager, Susanne Ledin Eriksson, Caroline Lilliecreutz, Charlotte Lindblad Wollmann, Maria Lindqvist, Karolina Lindström, Hanns-Ulrich Marschall, Charlotte Millde-Luthander, Maria Nelander, Emelie Ottosson, Lina Palangi, Nikos Papadogiannakis, Kristina Pettersson, Sissel Saltvedt, Verena Sengpiel, Meeli Sirotkina, Alkistis Skalkidou, Olof Stephansson, Elisabeth Storck Lindholm, Teresia Svanvik, Malin Thorsell, Lars Thurn, Eleonor Tiblad, Tove Wallström, Agneta Wikman, Anna-Karin Wikström, Marie Vikström Bolin, Marie Therese Vinnars, Helena Åkerud and Hanna Östling

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur AB
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2021-12-08
Edition 3
More editions 2014/2, 2008/1
Pages 798
ISBN 9789144142609
Kategori(er) Medicin, Care & Physiology
Add to cart

Description

Denna rikt illustrerade lärobok berör samtliga aspekter på ämnet obstetrik, från konception och fysiologisk omställning under graviditet till handläggning av allt från det normala till det mest komplicerade. Livsstilsfaktorer, drogmissbruk och betydelsen av fostermiljön för individens framtida hälsa berörs. Det finns utförliga kapitel om ultraljudsdiagnostik, fosterövervakning under graviditet och förlossning inklusive obstetriska ingrepp. Även ämnen som etik, psykologiska faktorer, föräldrar–barninteraktion, omvårdnadsperspektiv, juridiska aspekter och ett internationellt perspektiv ingår. Denna tredje upplaga av läroboken i obstetrik är omarbetad av tre nya redaktörer och är skriven av ett nittiotal författare, samtliga specialister inom sina respektive områden. Boken är en produkt av ett unikt samarbete mellan ett stort antal specialkunniga läkare och barnmorskor inom svensk obstetrik samt sjukgymnaster, epidemiologer och jurister. Samtliga kapitel är uppdaterade och 36 kapitel är helt nyskrivna med nya författarkonstellationer. Boken vänder sig till läkarstuderande på grundutbildningen, till läkare under specialistutbildning samt till läkare och barnmorskor som är verksamma inom obstetrik.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 2 

 0 

 2 

 4 

 4 

 7 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng