Search

Omvårdnad medicin & kirurgi - paket | 2nd edition

by Mariette Bengtsson, Eva Carlsson, Mirjam Ekstedt, Agneta Gånemo, Hans Lindgren, Karl-Johan Nilsson, Malin Andersson, Thomas Mandl, Christina Monsen, Eva Drevenhorn, Beata Molin, Anders Gottsäter, Anna Ekwall, Ami Hommel, Ann-Cathrin Jönsson, Nazim Isma, Kjell Ivarsson, Martin Lindsten, Martin Almqvist, Anna Forsberg, Carina Elmqvist, Jenny Jakobsson, Camilla Hagel, Helena Rosén Andersson, Linda Jensen, Susanne Georgsson Öhman, Magdalena Annersten Gershater, Anna M Jansson, Christine Kumlien, Ulrica Nilsson, Christina Trollmo, Anders Frid, Aron Onerup, Carl Montán, Ingrid Bolmsjö, Eva Angenete, Katarina Björses, Ola Bratt, Mikael Ekelund, Marlene Malmström, Sara Adolfsson, Jenny Aronsen Torp, Valentina Bala, Per Bergenzaun, Karl Dreja, Einar Eriksson, Cecilia Follin, Rebecca Gagnemo Persson, Gabriella Isma, Anneli Jönsson, Charlotte Kerrén, Anna Kjällquist Petrisi, Daniel Klintman, Jenny Klintman, Emelie Kull, Mikael Lehtihet, Fredrik H. Nyström, Gisela Olsson, Annica Palmgren, Maria Planck, Fredrik Resman, Peter Thorén, Tonje Thorvaldsen, Jenny Lundmark Rystedt, Bo-Michael Bellander, Kaisa Bjuresäter, Per Bosemark, Jeanette Bäcklund, Anna Börjesson, Maria Cornelius, Hanna de la Croix, Marita Dalvindt, Peter Elbe, Louise Hafsten, Annette Holst-Hansson, Marie Joelsson, Göran Laurell, Annette Lennerling, Synnöve Lott, Daniel Millbourn, Niklas Nielsen, Erik Nordenström, Mona Persenius, Eva I Persson, Karin Pukk Härenstam, Annica Rosvall, Maria Sandberg, Ann Sohl, Katja Stenström Bohlin, Malin Sternby-Eilard, Helena Thulin, Ylva Tiblom Ehrsson, Hanne Tønnesen, Ann-Christin von Vogelsang, Eva Walberg and Kristina Åhsberg

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2022-01-27
Edition 2
Pages 1200
ISBN 9789144132303
Kategori(er) Medicin, Care & Physiology
 ↳ Medicin
Add to cart

Description

Redaktörsgruppen har med kunskap, lust och redaktionellt mod planerat två parallella publikationer inom ramen för ett gemensamt projekt. Tillsammans med 93 författare skapar de Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi - ett pricksäkert grundverk som omfattar två av de största kärnämnena i sjuksköterskeutbildningen. Ett sådant helhetsgrepp har hittills saknats i svensk kurslitteratur. Ingen motsvarande lärobok har heller så medvetet förenat naturvetenskap och omvårdnadsvetenskap för att understryka den eftersträvansvärda teamsamverkan, mellan vårdens professioner, som studenten ska bli en del av i sin kliniska vardag. Böckerna tilldelades Kurslitteraturpriset 2014.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 5 

 5 

 7 

 7 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng