Search

Stigma - Den stämplades roll och identitet | 5th edition

by Erving Goffman

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-06-30
Edition 5
Pages 208
ISBN 9789144131634
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Used within following courses

Description

Bokens titel anspelar på den undantagsstämpel som de ”normala” sätter på fysiskt, psykiskt och socialt avvikande. Erving Goffman har lagt ett rikt källmaterial, hämtat ur självbiografier och fallstudier, till grund för denna analys av de stigmatiserades inställning till sig själva och sitt förhållande till de ”normala”. De stigmatiserade ställs ideligen inför frågan om hur de ska bemöta samhällets stereotypa krav och förväntningar: Ska de öppet erkänna sitt stigma, och kanske riskera att stöta bort många människor de kommer i kontakt med, eller ska de göra allt för att dölja stigmat, till varje pris eftersträva anpassning till det ”normala” samhället? Goffmans analys påvisar sammanhanget mellan samhällets normer och den konflikt eller kampsituation som de stämplade tvingas in i. Genom att analysera alla ”problemkategorier”, från kriminella och prostituerade till funktionsnedsatta, som en enhet lyckas han isolera en minsta gemensamma nämnare, stigmatiseringen, som är en politisk handling. Inför denna nyutgåva har Richard Matz översättning reviderats av Henrik Gundenäs. Boken har även försetts med en inledning av Anders Persson, professor vid Lunds universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 3 

 4 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng