Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Det svenska samhället 800-1720 - Klerkernas och adelns tid (bok + digital produkt) | 6th edition

by Thomas Lindkvist and Maria Sjöberg

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2019-08-22
Edition 6
More editions 2006/2, 2009/3, 2013/4, 2015/5, 2023/7
Pages 544
ISBN 9789144129044
Kategori(er) History & Archaeology
Add to cart

Used within following courses

Description

I den här boken behandlas svensk historia från Ansgars ankomst 829 till nedgången för det karolinska enväldet och stormakten Sverige. Samhällets utveckling skildras i två större tidsavsnitt. Perioderna benämns ”Klerkernas tid” (800–1520) och ”Adelns tid” (1520–1720). Beteckningarna är valda för att tydligt betona de grupper som socialt, politiskt och ekonomiskt var tongivande under dessa århundraden. Författarna skildrar utvecklingen från både klass- och könsperspektiv. Denna sjätte upplaga av boken är reviderad och uppdaterad. En fortsatt skildring av det svenska samhällets framväxt finns i Det svenska samhället 1720–2018 av Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström.

Det svenska samhället 800–1720 är främst avsedd för studenter i ­historia på universitet och högskolor.

Till boken finns ett omfattande webbmaterial med miniföreläsningar, kartor, illustrationer, källtexter och diskussionsfrågor. Tillgång till ­detta får du genom en kod på omslagets insida.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 2 

 9 

 4 

 3 

 2 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng