Search

Specialpedagogik för fritids : en grundbok | 1st edition

by Annelie Karlsson Stider

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-01-07
Edition 1
Pages 120
ISBN 9789144128924
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Fritids är en viktig verksamhet som ibland finns i skuggan av skolans verksamhet. I denna bok lyfts fritidshem fram och får den uppmärksamhet de förtjänar och behöver. Bokens fokus är att göra fritidshemmet till en trygg och utvecklande plats för elever med särskilda behov. När detta görs på det sätt som författaren ger exempel på i boken blir fritidshemmet en miljö som gynnar alla elever.

Denna grundbok är lättillgänglig och tydlig. Den innehåller grund­läggande kunskap om vissa elevers svårigheter och olika diagnoser och hur fritidsverksamheten kan anpassas för dessa elever. Det är en bok som genomsyras av respekt för och förståelse för olikheter. ­Syftet med boken är att alla som arbetar på och med fritidshem ska bli tryggare i sitt sätt att möta, bemöta och undervisa alla elever. Den för­klarar olika begrepp och ger exempel på många konkreta lösningar.

Specialpedagogik för fritids vänder sig till alla som arbetar eller ­utbildar sig för att arbeta på eller med fritidshem. Det kan vara lärare för fritids­hem, elevassistenter, rektorer, specialpedagoger och andra personal­grupper inom elevhälsan. Bokens innehåll riktar sig till fritids- och korttidsverksamhet på grundskola, grundsärskola och gymnasie­särskola.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 7 

 5 

 4 

 1 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng