Search

Medicinsk mikrobiologi & immunologi - (bok + digital produkt) | 2nd edition

by Tomas Bergström, Anna Karin Pettersson, Tina Dalianis, Per Montan, Karl-Erik Johansson, Britta Wahren, Ingemar Ernberg, Björn Petrini, Johan Nordgren, Annika Lindén, Roland Möllby, Magnus Lindh, Kenneth Nilsson, Fredrik Elgh, Teresa Lagergård, Björn Olsen, Annelie Brauner, Staffan Arvidson, Jonas Blomberg, Birgitta Castor, Kerstin Falk, Thomas Schonhoff, Wilhelm Tham, Marie-Louise Danielsson-Tham, Bertil Kaijser, Klas Kärre, Åsa Sjöling, Jan Albert, Tobias Allander, Annika Allard, Sven Bergström, Sverker Bernander, Ola Blennow, Gordana Bogdanovic, Kristina Broliden, Maria Brytting, Joakim Dillner, Lena Dillner, Robert Dyrdak, Lars Engstrand, Hans Fredlund, Maria Fällman, Christian Giske, Marta Granström, Lena Grillner, Marie Hagbom, Anna-Lena Hammarin, Lennart Hammarström, Berit Hammas, Birgitta Henriques Normark, Peter Horal, Petter Höglund, Thomas Jaenson, Kari Johansen, Karin Jung, Sara Karlsson Söbirk, Erik Kihlström, Lena Klingspor, Johan Lennerstrand, Ilona Lewensohn-Fuchs, Åsa Ljungh, Inger Ljungström, Åke Lundkvist, Birgitta Lytsy, Lars Magnius, Per Marits, Maria Masucci, Carl Erik Nord, Heléne Norder, Per Olcén, Hilpi Rautelin, Kristian Riesbeck, Maria Rotzén Östlund, Gustaf Rydell, Charlotta Rydgård, Agneta Samuelson, Claës Schalén, Edvard Smith, Bo Svenungsson, Maria Söderlund-Venermo, Monica Thelestam, Erik Torell, Ulf Törnebladh, Magnus Unemo, Göran Wadell, Torkel Wadström, Mats Wahlgren, Andrej Weintraub, Anders Widell, Bengt Wretlind, Zhibing Yun and Lars Öhrmalm

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur AB
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2021-08-18
Edition 2
More editions 2015/1
Pages 892
ISBN 9789144123578
Kategori(er) Nature science & Tech
 ↳ Biology
Add to cart

Description

Infektionssjukdomar är det globalt största hälsoproblemet och kunskap om mikrobiologi, immunologi och vårdhygien är allt viktigare för att behandla patienterna optimalt. I denna andra upplaga av läroboken har samtliga kapitel uppdaterats, och dessutom har boken utökats med ett kapitel om klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Boken ger förståelse för hur kroppens immunförsvar arbetar för att motverka infektion. Den beskriver även mikroorganismernas struktur och de väsentliga virulensmekanismer de använder för att orsaka infektion. De bakteriearter, virus, svampar och parasiter som är kliniskt relevanta är ingående beskrivna, liksom de metoder som används på laboratoriet för att diagnostisera dem. Bokens kliniska kapitel utgår från organ- och sjukdomsbilder. Här introduceras olika sjukdomstillstånd samt patogenesen vid dessa, provtagning och särskilda observandum vid tolkning av provsvaren, både inom klinisk mikrobiologi och klinisk immunologi. Medicinsk mikrobiologi & immunologi riktar sig i första hand till studenter inom läkar-, biomedicin- och biomedicinska analytikerprogrammen. Även studenter med intresse för mikrobiologi och immunologi kan ha stor nytta av den. Boken är också lämplig för läkare och andra yrkesgrupper verksamma inom mikrobiologi, immunologi och infektionsmedicin.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 1 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng