Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Att publicera : Etik och juridik för journalister och publicister | 2nd edition

by Nils Funcke

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2019-07-23
Edition 2
More editions 2016/1, 2023/3
Pages 608
ISBN 9789144123264
Kategori(er) Law
Media & Communication
Add to cart

Used within following courses

Description

Att offentliggöra yttranden som inte går över lagens gränser och som håller sig inom det etiskt försvarbara kräver kunskap och omdöme.

Att publicera beskriver ingående de juridiska och etiska frågor och överväganden som uppstår vid insamling av uppgifter och publicering  i massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen (TF) och  yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Boken redogör för de grundläggande fri- och rättigheterna, upphovsrättsliga frågor, offentlighetsprincipen och meddelar friheten samt frågor om ansvar och etik. Lagar och regelverk gås igenom och med konkreta exempel beskriver författaren hur de tillämpas.

Att publicera är en saklig och lättillgänglig beskrivning av ett  komplicerat regelverk och dess historiska rötter. Boken vänder sig  inte enbart till yrkesverksamma utan också till en bredare allmänhet som intresserar sig för tryck- och yttrandefrihetsfrågor.

Denna andra upplaga av Att publicera har genomgått en omfattande omarbetning. Lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2019 har tagits med och praxis till och med mars 2019 beaktats.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 2 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng