Search

Vår ekonomi - En introduktion till samhällsekonomin | 14th edition

by Klas Eklund

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-08-18
Edition 14
More editions 2007/11, 2010/12, 2001/9, 2013/13
Pages 504
ISBN 9789144117720
Kategori(er) Business, Economics & Management
 ↳ Economics (general)
Pedagogic & Psychology
 ↳ Social work
Society & Politics
 ↳ Global Studies
Komvux (adult education)
Add to cart

Description

”När jag själv undervisade i nationalekonomi använde jag ofta resonemang och exempel från Vår ekonomi för att förklara olika samband. Även i dag står sig Klas Eklunds bok som en av de mest läsvärda och pedagogiska beskrivningarna 
av samhällsekonomin. Den har blivit en klassiker inom svensk facklitteratur.”


Finansminister Magdalena Andersson


”Klas Eklunds bok är en utmärkt introduktion till ekonomi. Den bör väcka intresse för ämnet hos många läsare. Komplicerade ekonomiska samband beskrivs på ett lätt­begripligt sätt och illustreras med konkreta exempel från svensk och internationell ekonomi. Klas Eklund levandegör både ämnet och flera färgstarka ekonomer.”

Riksbankschef Stefan Ingves

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 0 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng