Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Barnrättens grunder | 6th edition

by Johanna Schiratzki

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-01-10
Edition 6
More editions 2014/5, 2019/7
Pages 174
ISBN 9789144114866
Kategori(er) Law
Add to cart

Description

I Barnrättens grunder presenteras det svenska regelverket rörande barn och föräldrar. En utgångspunkt är barnkonventionen och barnets bästa som rättslig princip, i samspelet med grundläggande rättssäkerhetsbegrepp.


Boken behandlar rättsliga aspekter rörande fastställande av faderskap, moderskap, adoption, vårdnad, underhållsfrågor samt den nya namnlagen. Utrymmet för barnets med- och självbestämmande analyseras i förhållande till föräldrars, samhällets och andras ansvar.


Barnrättens grunder är tänkt att användas vid utbildningar om barn, juridik och samhälle. Den fungerar också som en handbok för praktiskt verksamma jurister, socionomer, pedagoger med flera. 


Denna sjätte upplaga av Barnrättens grunder omfattar ett nyskrivet kapitel om barnrättens sociala dimension.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 2 

 4 

 1 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng