Search

Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring | 1st edition

by Ingegerd Tallberg Broman, Ann-Christine Vallberg Roth and Lena Rubinstein Reich

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-01-02
Edition 1
Pages 352
ISBN 9789144112596
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Det här är en bok för dig som avser att arbeta med professionell yrkesutövning i förskolan. Författarna belyser hur förskolans uppdrag ställer komplexa och förändrade krav på den professionella kompetensen. 


Boken tar upp en rad teman, till exempel

  • att leda och organisera
  • att skapa trygghet och välbefinnande
  • att samverka, utveckla vetenskapligt förhållningssätt och forskningsbasera
  • att undervisa, dokumentera och sambedöma
  • att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete.
 

Boken handlar om professionell yrkesutövning i förskolan i ett nutida perspektiv med historiska kopplingar. Centrala aspekter på detta ämne diskuteras i teman och relateras till styrdokument, forskning och empiriska exempel. Underrubriken Kontinuitet och förändring vill framhäva att trots att många förändringar har skett i uppdraget finns det en kontinuitet att vara medveten om. Många av de professionella kompetenser som efterfrågas i förskolan har en gedigen bas 
i förskolans och förskollärarprofessionens historia.

Professionell yrkesutövning i förskola vänder sig till studenter i förskollärarutbildning. Det är en kursbok lämplig att återkomma till under hela utbildningen. Den vänder sig också till verksamma pedagoger, arbetslag, förskolechefer, skolpolitiker och skoladministratörer som ansvarar för eller berörs av frågor kopplade till professionell yrkesutövning i förskola.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng