Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Sveriges författning | 22nd edition

by Håkan Strömberg and Bengt Lundell

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2016-01-11
Edition 22
More editions 2007/20, 2011/21, 2019/23
Pages 228
ISBN 9789144112558
Kategori(er) Law
 ↳ Public law (general)
Add to cart

Used within following courses

Description

Sveriges författning ger en systematisk och koncentrerad fram­ställning av det svenska statsskickets huvudgrunder enligt nu  gällande rätt. Strävan har varit att ge läsaren en överblick över författningsmaterialet och insikt i reglernas 
inbördes sammanhang. Denna tjugoandra upplaga föranleds av ändringarna i reglerna om val (RF 3 kap.), den nya riksdagsordningen samt ändringar i budgetprocessen. Huvudtexten i boken markerar kontinuiteten i författningen.  I övrigt finns fler exempel, liksom ändringar, uppdateringar och omdisponeringar av text och språk. Boken uppdateras av docent Bengt Lundell. Boken är främst avsedd för utbildningar i juridik, men kan även  användas för statsvetenskapliga studier eller för den som behöver  en översikt av den svenska författningen.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 4 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng