Search

Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare | 1st edition

by Magnus Öhlander and Jenny Gunnarsson Payne

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-01-02
Edition 1
Pages 384
ISBN 9789144110707
Kategori(er) Society & Politics
 ↳ Ethnology
Add to cart

Description

Tillämpad kulturteori ger en introduktion till teorier och perspektiv som är viktiga för etnologisk kulturanalys och kulturforskning i stort.

Genom en bred presentation av olika kulturteoretiska perspektiv får läsaren en god grund för att förstå likheter och skillnader samt influenser och kontroverser mellan olika teorier. Boken ger en intressant inblick i teoretiska synsätt för olikheter i sätt att förstå och definiera begreppet kultur. Varje kapitel har en introducerande översikt av ett perspektiv och har dessutom konkreta exempel på hur teorierna har tillämpats i kulturvetenskaplig forskning. Kapitlens lästips guidar läsaren vidare på vägen till fördjupade teoretiska studier och egna tillämpade analyser.

På studentlitteratur.se finns en lärarhandledning till boken.

Tillämpad kulturteori vänder sig till studenter i etnologi och andra kulturvetenskapliga utbildningar vid universitet och högskolor. Den ger en god orientering även för dem med ett mer allmänt intresse av kulturteori.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 2 

 6 

 7 

 4 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng