Search

Perspektiv på skolans utveckling - en tankebok för lärare, skolledare och skolpolitiker | 2nd edition

by Erik Groth

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2015-07-06
Edition 2
Pages 134
ISBN 9789144105574
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Used within following courses

Description

Skolan har under de senaste åren intagit en framträdande plats i den politiska retoriken. Det handlar om skolans styrning, dess roll i samhället, men också frågor om hur lärande och fostran bäst organiseras. Perspektiv på skolans utveckling vill utmana människors tänkande och bidra till diskussionen av grundläggande begrepp med bäring på skolans och förskolans utveckling. Ett genomgående tema är skolan som en institution i skärningspunkten mellan demokrati och marknad. Vad händer med verksamheten och det offentliga uppdraget när marknadskrafterna tar vid och skolan börjar definieras i termer av kostnader och intäkter? Denna andra upplaga är uppdaterad utifrån aktuell forskning men tar även hänsyn till de senaste årens samhälleliga och politiska förändringar. Boken riktar sig studerande på lärar- och skolledarutbildningar, men är också relevant för verksamma lärare och skolledare. Där politikerutbildning genomförs kan boken med fördel fungera som kurslitteratur.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 1 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng