Search

Inkomstskatt : En läro- och handbok i skatterätt | 15th edition

by Sven-Olof Lodin, Peter Melz, Gustaf Lindencrona, Christer Silfverberg and Teresa Simon Almendal

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2015-01-19
Edition 15
More editions 2013/14
Pages 896
ISBN 9789144105208
Kategori(er) Law
 ↳ Tax law
Add to cart

Description

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom­gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel. Inkomstskatt utgör huvudlärobok för utbildningen i skatterätt på jurist- och ekonomprogrammen, men den är även lämplig som kurslitteratur för vidareutbildningar. Genom sin goda struktur, omfattande redovisning av eller hänvisning till praxis samt fördjupade diskussioner av många särskilda frågor kan boken även fungera som en handbok i den praktiska yrkesutövningen efter studierna. Denna femtonde upplaga är uppdaterad med hänsyn till rättsläget den 1 januari 2015.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng