Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Den kapitalistiska välfärdsstaten | 3rd edition

by Andreas Bergh

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-09-10
Edition 3
More editions 2013/2, 2008/1, 2022/5
Pages 172
ISBN 9789144096292
Kategori(er) Business, Economics & Management
Add to cart

Description

Hur kunde Sverige utvecklas från ett av Europas fattigaste länder till att bli fjärde rikast i världen? Hur var det möjligt att samtidigt bli ett av världens mest jämlika länder? Kan den svenska välfärdsstaten bestå i framtiden?I denna bok förklarar Andreas Bergh de svenska framgångarna. Med ny forskning visar han hur den kapitalistiska välfärdsstaten kunde kombinera en välfungerande kapitalism med långtgående sociala reformer, tack vare stabila spelregler och en rationell arbetsdelning mellan marknad och politik.Insikterna om vad som gjorde Sverige framgångsrikt, gör det också enklare att förstå varför landet drabbades av minskad tillväxt och ökad ojämlikhet från cirka 1970. Boken ger samtidigt nya perspektiv på de omfattande reformer och förändringar i välfärdssystemen som genomfördes under 1980- och 1990-talen - oftast i samförstånd över blockgränsen.I bokens avslutning förs en diskussion kring vilka ytterligare reformer som krävs för att den kapitalistiska välfärdsstaten ska kunna bestå.Den kapitalistiska välfärdsstaten ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna tredje upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den andra upplagan.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 2 

 3 

 9 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng