Search

Litteratur : Introduktion till teori och analys | 1st edition

by Lilian Munk Rösing, Lasse Horne Kjaeldgaard, Lis Møller, Dan Ringgard, Mads Rosendahl Thomsen and Peter Simonsen

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2015-03-24
Edition 1
Pages 496
ISBN 9789144092461
Kategori(er) Philosophy
 ↳ Philosophy
Add to cart

Used within following courses

Description

Det litteraturanalytiska arbetet är i dag problembaserat, snarare än format av en specifik teori eller metod. Därför har författarna till den här boken valt bort ett traditionellt kronologiskt upplägg där olika teorier presenteras i tur och ordning och i stället delat in boken i ett trettiotal aktuella teman och problemställningar. Författarna baserar sina kapitel på den senaste forskningen och presenterar litteraturvetenskapens centrala problem och redskap genom ett växelspel mellan teoretiska utmaningar och analytiska insikter. Boken ger konkreta uppslag och idéer och fungerar både som utmärkt utgångspunkt för litteraturstudier i vidare mening och för specifikt litteraturvetenskapliga kurser i teori och metod vid universitet och högskolor. Den fungerar dessutom väl som inspirationskälla och uppslagsbok i uppsatsarbete från grund- till magisternivå.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 2 

 9 

 4 

 2 

 9 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng