Search

Lära till yrkeslärare : en introduktion | 1st edition

by Susanne Köpsén and

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-07-30
Edition 1
Pages 224
ISBN 9789144091891
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

För yrkeslärare krävs dubbla kompetenser, både yrkeskunskap och kunskap som hör till läraryrket. Lära till yrkeslärare introducerar blivande yrkeslärare till denna utmaning. Det är den första bok som handlar om utveckling till yrkeslärare med ett yrkesdidaktiskt fokus. Den behandlar grundläggande kunskaper för yrkeslärare motsvarande lärarprogrammens utbildningsvetenskapliga kärna.Författarna beskriver kraven på yrkeslärares kunskaper och villkoren för undervisning i yrkesämne och lärande av yrkeskunskaper. De presenterar de olika typer av överväganden som en lärare behöver göra, till exempel av innehållet i undervisningen, hur undervisningen kan genomföras och hur elevernas lärande kan stimuleras. Frågor som rör samspelet mellan undervisning i skolan och lärande på arbetsplatser uppmärksammas också. Ett kapitel handlar om skolans organisation och styrning.Boken är skriven för blivande yrkeslärare och för dem som redan arbetar som yrkeslärare och nu ska gå en yrkeslärarutbildning. Den är viktig för skolledare med yrkeslärare i sin personal.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 2 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng