• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Återfallsprevention utifrån KBT och MI - vid problem med alkohol och narkotika | 1st edition

by Peter Wirbing and Liria Ortiz

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-08-14
Edition 1
More editions 2022/2
Pages 192
ISBN 9789144090788
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Psychology
Add to cart

Used within following courses

Description

Återfallsprevention baserad på kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod som visat sig effektiv och därför rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av klienter som har problem med alkohol och narkotika.

I Återfallsprevention utifrån KBT och MI beskrivs grundläggande teorier och begrepp inom dagens återfallsprevention. Boken innehåller en nyskriven manual som bygger på de senaste årens behandlingsforskning om effektiva inslag i återfallspreventiv behandling vid substansbrukssyndrom. I manualen integreras återfallsprevention som metod med motiverande samtal, MI, som ett arbetssätt och en samtalsstil för behandlaren. I boken beskrivs också de pedagogiska färdigheter som en behandlare behöver för att hjälpa klienter att förstå metoden och hitta sätt att använda den i sin vardag.

Boken vänder sig till behandlare som möter klienter och patienter med riskbruk och beroende av alkohol och narkotika inom primärvård, psykiatri, socialtjänst och landstingets specialiserade beroendevård.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 8 

 9 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng