Search

Mikroekonomi i ett nötskal | 1st edition

by Hans Svanberg

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-07-25
Edition 1
Pages 138
ISBN 9789144084589
Kategori(er) Business, Economics & Management
 ↳ Microeconomics
Add to cart

Used within following courses

Description

Syftet med denna bok är att presentera mikroekonomisk teori i kortfattad och översiktlig form, dock utan att göra avkall på användningen av modeller som verktyg för en fördjupad förståelse. Modellerna utvecklas steg för steg, och hur de fungerar förklaras ingående. Däremot är användningen av formler begränsad till ett minimum.Att följa teoriernas gradvisa framväxt ger också möjligheter att nå en djupare förståelse av ämnet. Därför - och som en länk till andra samhällsvetenskaper - har den ekonomiska idéhistorien fått en framskjuten plats. Den som vill kan läsa boken utan att ta del av denna fördjupning, eftersom den placerats i tre avsnitt vid sidan om den övriga kapitelföljden. Utöver det gängse innehållet i en grundbok i mikroekonomi rymmer den här också ett kapitel om samhällsekonomiska kalkyler - detta för att visa hur mikroekonomisk teori kan komma till praktisk användning.   Boken vänder sig i första hand till dem som läser kurser där nationalekonomi ingår som en mindre del: journalister, lärare, fastighetsekonomer med flera. Förhoppningsvis ska även studenter som läser en vanlig A-kurs ha nytta av en bok som sammanfattar och systematiserar grundbokens rikhaltiga stoff. Också för den som i största allmänhet vill vidga sina vyer och förstå mikroekonomisk teori borde denna bok vara till hjälp.Studentröster om Mikroekonomi i ett nötskal:"Mycket bra bok, koncist och välformulerade förklaringar." "Pedagogisk, ett relativt svårt ämne blir lättare."
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 2 

 4 

 0 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng