Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Inkomstskatt D. 1 : en läro- och handbok i skatterätt | 14th edition

by Sven-Olof Lodin, Peter Melz, Gustaf Lindencrona, Christer Silfverberg and Teresa Simon Almendal

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-01-17
Edition 14
More editions 2015/15, 2019/17, 2021/18, 2023/19
Pages 387
ISBN 9789144083704
Kategori(er) Law
 ↳ Tax law
Add to cart

Description

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomstbeskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel.

Del 1 ger bl.a. en bild över inkomstbeskattningens funktion och utformning samt behandlar de olika inkomstslagen. Vidare presenteras huvudlinjerna i företagsbeskattningen.

Boken utgör huvudlärobok för utbildningen i skatterätt på jurist- och ekonomprogrammen, men den är även lämplig som kurslitteratur för vidareutbildningar. Genom sin goda struktur, omfattande redovisning av eller hänvisning till praxis samt fördjupade diskussioner av många särskilda frågor kan boken även fungera som en handbok i den praktiska yrkesutövningen efter studierna.

Denna fjortonde upplaga av boken är uppdaterad med hänsyn till rättsläget den 1 januari 2013.

Fjortonde upplagan

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng