Search

Att undervisa om religion och vetenskap : med grund i ämnesplanen i religionskunskap | 1st edition

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-11-02
Edition 1
Pages 159
ISBN 9789144078748
Kategori(er) Religion
Add to cart

Used within following courses

Description

Den nya ämnesplanen i religionskunskap lyfter fram förhållandet religion och vetenskap i det centrala innehållet för både Religionskunskap 1 och 2. Det finns all anledning för eleverna att lära sig mer om en aspekt av religionsämnet som engagerar många. Både internationellt och nationellt pågår en intensiv samhällsdebatt. Sammantaget ger författarna exempel, idéer och uppslag som kan inspirera till en levande, pulserande och angelägen undervisning i ämnet. I boken presenteras olika perspektiv på relationen religion–vetenskap, och i sista kapitlet finns förslag på pedagogiska teman att arbeta med. Ett par kapitel tar sin utgångspunkt i vad som engagerat i frågan under tidigare århundraden, även svensk nutidshistoria, och sätter det i relief mot nutiden. Kognitionsvetenskap och filosofi borgar för andra typer av infallsvinklar. Ett kapitel bidrar med en speciell utblick mot den religiösa samtiden, nämligen fundamentalism, kreationism och intelligent design. Boken vänder sig till verksamma och blivande lärare i religionskunskap.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 0 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng