Search

Utsatthet marginalisering och utanförskap | 1st edition

by Kirsti Kuusela, Ulla Rantakeisu and Lis-Bodil Karlsson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-06-27
Edition 1
Pages 268
ISBN 9789144077178
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Work Therapy
Add to cart

Used within following courses

Description

Hur kan vi förstå den pågående samhällsdiskussionen om fattigdom? Varför betonas enskilda människors ansvar framför kollektivets eller samhällets? Hur kan utsatthet inte bara förstås, utan åtgärdas? Boken berör ovanstående frågor utifrån teoretiska presentationer i relation till empiriska exempel, med ambitionen att reda ut de olika begreppen främst i förhållande till socialt arbete.Utsatthet, marginalisering och utanförskap presenterar teoretiska begrepp med avstamp i konkreta analyser. Författarna söker svar på frågor om olika begrepps innebörd och hur de förhåller sig till varandra. Här beskrivs hur utanförskapet kan uppkomma i många olika sammanhang och av skilda orsaker. Författarna beskriver utsatthet och marginalisering i skolan, genom arbetslöshet, sjukdom eller funktionsnedsättning, fattigdom och etnisk diskriminering, missbruk och misshandel, men ger även förslag på tänkbara åtgärder för att minska marginalisering och utanförskap.Antologin riktar sig till blivande socionomer och andra samhälls- och beteendevetare.Ur professor Tapio Salonens förord:"Denna bok utgör ett välkommet och nödvändigt tillskott till litteraturen i socionomutbildningen och andra utbildningar som förmår placera in välfärdsprofessioners roll och funktion i en vetenskapligt grundad analys av det omgivande svenska samhället, och i synnerhet förståelse av dess påtagliga sociala brister och utmaningar."

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 0 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng